KAMPUSLUONTO

Biodiversiteetti osaksi yliopistoalueen elämää, opetusta ja tutkimusta

Kampusluonto - Campus Nature

Campus Nature: Biodiversity as a part of campus life, teaching and research (briefly in English)

 

Campus Nature is a demo project taking place in 2019 at the Tampere University. Campus Nature focuses on developing and researching nature in the campus. The project generates novel green areas around the city center campus that enhance biodiversity, collaboration and recreational opportunities. The project generates three campus nature demos: green roof, two campus meadows and a vision for a roof garden. The campus nature demos are designed and built in collaboration with students, staff and other stakeholders of the campus.

Campus Nature is a joint project of B2N Research Group, the University Properties of Finland Ltd and Tampere University.

Read more on the project in a blog text Enhancing campus biodiversity with students, staff and other campus users. Heikkinen, A. & Nieminen J., Nordic Sustainable Campus Network blog. Published 13.5.2019.

For more details in English, please contact Anna Heikkinen Anna.L.Heikkinen (a) tuni.fi or Jere Nieminen, Jere.Nieminen (a) tuni.fi

Kampusluonto: Biodiversiteetti osaksi yliopistoalueen elämää, opetusta ja tutkimusta

Vuoden 2019 aikana toteutetaan Kampusluonto-demohanke, jossa kehitetään ja tutkitaan kampusluontoa Tampereen yliopistolla. Hankkeessa perustetaan keskustakampukselle uusia ulkotiloja, jotka lisäävät biodiversiteettiä eli luonnon monimuotoisuutta, yhteistoiminnallista elämää ja virkistysmahdollisuuksia. Hankkeessa perustetaan kolme kampusluontodemoa (viherkatto ja kaksi kampusniittyä) sekä luodaan yhteinen visio kattopuutarhasta (Päätalon D-osan viherkatto). Ratkaisut kehitetään ja perustetaan yhdessä yliopiston henkilökunnan, tutkijoiden, opiskelijoiden ja muiden alueen käyttäjien kanssa.

 

Hankkeen kampusluontodemot ovat ainutlaatuisia, koska ympäröivässä kaupunkirakenteessa vastaavia ratkaisuja ei juuri ole tehty. Demot liudentavat ympäröivän kaupungin ja kampuksen välistä rajaa huomioimalla yhteiskehittämisessä sekä yliopistoyhteisön jäsenet että kaupunkilaiset. Lisäksi demoissa kehitetään olemassaolevia alueita ja luodaan malli vastaavien alueiden matalan kynnyksen yhteiskehittämiseen eri käyttäjäryhmien kesken.

Kampusluonto-hanke toteutetaan B2N-tutkimusryhmän, Suomen Yliopistokiinteistö Oy:n ja Tampereen yliopiston yhteistyöhankkeena.

Kampusluonto Tampereen yliopisto Havainnekuva Jere Nieminen Villi Vyöhyke

Havainnekuva vapaaseen lehdistökäyttöön: Kampusniitty Pinni B-rakennus. Kuva: Jere Nieminen/B2N-tutkimusryhmä/Villi vyöhyke ry

Ajankohtaista ja osallistuminen
 

Tule kylvämään kampusniittyjä keskustakampukselle marraskuussa to 14.11. klo 14-16 / tiedote 7.11.2019

Kampusniityt kylvetään torstaina 14.11. klo 14-16 (säävaraus). Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Jere Niemiselle (jere.nieminen@tuni.fi) - vielä muutama paikka vapaana! Etukäteisilmoittautuminen ei ole välttämätöntä; mukaan voi liittyä saapumalla Pinni A-rakennuksen eteen klo 14.

Tampereen yliopiston keskustakampukselle perustetaan parhaillaan kahta kampusniittyä. Marraskuun aikana niityille kylvetään ketokasvien siemeniä yhdessä kampuslaisten kanssa. Kylvämiseen voi ilmoittautua mukaan jo etukäteen. Kylvämiseen toivotaan mukaan mahdollisimman laajalti opiskelijoita, kampuksen henkilökuntaa ja muita mahdollisia käyttäjiä. Kylvö tapahtuu to 14.11. klo 14-16.

Tampereen yliopiston keskustakampukselle perustetaan parhaillaan kahta kampusniittyä. Niityt sijaitsevat Pinni A:n pohjoispuolella ja Pinni B:n eteläpuolella. Lokakuun aikana niittyjen perustaminen aloitettiin kasvualustojen valmistelemisella ja marraskuun aikana niityille kylvetään ketokasvien siemeniä yhdessä kampuslaisten kanssa. Kylvämiseen toivotaan mukaan mahdollisimman laajalti opiskelijoita, kampuksen henkilökuntaa ja muita mahdollisia käyttäjiä.

- Kampusniityille kylvetään harvinaisten kasvilajien siemeniä Tampereen ratapihalta ja Tampereen läpi kulkevalta harjujaksolta. Nämä kasvilajit ovat sopeutuneet auringonpaahteeseen ja viihtyvät karussa hiekkamaassa. Tämän vuoksi niittyjen kasvualustat on valmisteltu kuorimalla viheralueilta päällimmäinen maakerros ja nurmikko pois ja levittämällä sen tilalle hiekkaa ja kalliomursketta. Pinni B:n takaa raivattiin niityn tieltä pois pensaita, kertoo tutkijatohtori Jere Nieminen.

Kampusniityt perustetaan Tampereen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteisessä Kampusluonto-hankkeessa, jossa kehitetään keskustakampuksen biodiversiteettiä. Kampusniityt yhdessä hankkeessa perustetun Kalevantien alikulkukäytävän viherkaton kanssa vahvistavat Tampereen kantakaupungin paahdekasvillisuuden muodostamia ekologisia jatkumoita.

Tampereen ratapihan harvinaistuvia kasvilajeja ovat muun muassa keltasauramo, neidonkieli, päivänkakkara, ukontulikukka ja ketokaunokki. Tampereen läpi kulkevalle harjujaksolle tyypillisiä lajeja ovat masmalo, idänkeulankärki, keltamaite, mäkitervakko, kissankäpälä, nuokkukohokki ja isomaksaruoho.

- Niittyjen kylväminen yhdessä kampuslaisten kanssa on ainutlaatuinen tilaisuus opiskelijoille, henkilökunnalle ja kampuksen muille käyttäjille osallistua kampusalueen kehittämiseen. Jatkossa niittyjen ylläpito toteutetaan myös yhdessä kampuslaisten kanssa, kuvailee yliopistonlehtori Anna Heikkinen.

Ensi vuonna keskustakampuksella uusitaan päärakennuksen D-osan kattopiha. Myös silloin tavoitteena on monimuotoistaa luontoa. Biodiversiteetin lisääminen kampuksella mahdollistaa tutkimuksen ja opetuksen konkreettisten kohteiden avulla.

Kalevantien alikulkukäytävän katolle rakennetaan syys-lokakuussa paahdekatto / tiedote 26.9.2019

Tampereen yliopiston keskustakampukselle Kalevantien alikulkukäytävän katokselle rakennetaan parhaillaan viherkattoa. Myöhemmin syksyllä keskustakampukselle kylvetään kaksi kampusniittyä. Viherkatolle ja niityille istutetaan ja kylvetään auringonpaahteeseen tottunutta kasvilajistoa, jota on Tampereen ratapihalla ja Tampereen läpi kulkevalla harjujaksolla.

- Kun harjuille ja ratapihalle tyypillistä kasvilajistoa vaalitaan yliopiston kampuksen viherkatolla ja niityillä, vahvistuvat Tampereen kantakaupungin paahdekasvillisuuden muodostamat ekologiset jatkumot, kertoo tutkijatohtori Jere Nieminen Tampereen yliopistosta.

Tulevien niittyjen paikalta poistetaan nurmikkoa ja pensaita. Niiden tilalle tulee hiekkaa ja kalliomursketta, jotka ovat hyviä kasvualustoja paahdelajeille.

Tampereen ratapihan harvinaistuvia kasvilajeja ovat muun muassa keltasauramo, neidonkieli, päivänkakkara, ukontulikukka ja ketokaunokki. Tampereen läpi kulkevalle harjujaksolle tyypillisiä lajeja ovat masmalo, idänkeulankärki, keltamaite, mäkitervakko, kissankäpälä, nuokkukohokki ja isomaksaruoho.

- Ratapihan ja harjujen kasvillisuus on harvinaistunut maankäytön ja elinympäristöjen pirstoutumisen takia, Nieminen kertoo.

- Tämä kehityskulku halutaan katkaista yliopiston keskustakampuksella, ja ryhtyä sen sijaan lisäämään harvinaisten kasvilajien elinympäristöjä Tampereen keskustassa.

Viherkatto ja niityt rakennetaan Tampereen yliopiston ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteisessä Kampusluonto-hankkeessa, jossa kehitetään keskustakampuksen biodiversiteettiä. Luontoympäristön  kehittämiseen ja niittyjen kylvämiseen osallistuu yliopiston opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa.  

- Jatkossa niittyjen hoidosta vastaa yliopistoväki omin käsin. Sitä varten hankimme viikatteet ja haravat, kertoo yliopistonlehtori Anna Heikkinen.

Ensi vuonna keskustakampuksella uusitaan päärakennuksen D-osan kattopiha. Myös silloin tavoitteena on monimuotoistaa luontoa. Biodiversiteetin lisääminen kampuksella mahdollistaa tutkimuksen ja opetuksen konkreettisten kohteiden avulla.

- Tulevaisuudessa tehdään varmasti monta kampusluontoon liittyvää ryhmätyötä, gradua ja tutkimustakin, Heikkinen arvelee.

Kuva Tampereen kaupungin paahdejatkumot ja keskustakampus. Kuva Jere Nieminen

MARKET

Havainnekuva kampusniitystä (klikkaa vaihtaaksesi kuvaa). Kuvat Jere Nieminen

Lataa tästä kampusniittyhavainnekuva lehdistökäyttöön.

Kaikille avoin Kattopiha pop up -työpaja ti 3.9.2019 klo 13-16 Päätalon aulassa:

Osallistu päätalon D-osan kattopihan visiointiin

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä Tampereen yliopiston Päätalon takana oleva kattopiha (D-osan kattopiha) tulee näyttämään ja

mitä siellä voi tehdä?

Kattopiha remontoidaan ja se muutetaan vastaamaan opiskelijoiden, henkilökunnan ja muiden kampuslaisten toiveita. Sen lopullisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Kampusluonto-demohankkeen toimijat. Osallistumalla kattopihan suunnitteluun pääset näkemään kädenjälkesi ja voit ideoida omannäköisesi kattopihan, jota voit tulevaisuudessa käyttää. Voit esimerkiksi vaikuttaa siihen, että minkälaisia kasveja, pensaita tai puita kattopihalle istutetaan, minne pöydät ja penkit asetellaan tai minkälaisia muita viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä tuovia toimintoja katolle voisi perustaa.  

** Kattopiha pop up -työpajassa ti 3.9.2019 klo 13-16 välillä voit kommentoida kattopihaa koskevia suunnitelmia ja ehdotuksia. Työpaja on avoin kaikille kampuslaisille. Ei ennakkoilmoittautumista. Työpaja järjestetään Tampereen yliopiston päätalon aulassa. **

Osallistu kampusluonnon yhteiskehittämiseen kesän 2019 aikana

 

Kesän 2019 aikana yhteiskehittämiseen voi osallistua visioimalla Päätalon D-osan kattopihaa tai suunnittelemalla kampusniittyjä tai kampusluontoviestintää. Katso lisätietoja Päätalon kattopihan visiointityöstä alta. Lisätiedot kampusniittyjen ja -viestinnän suunnittelusta löytyvät alta Kampusluonto-kesäkurssin yhteydestä. Yhteiskehittämiseen voi osallistua myös ilman kurssiosallistumista olemalla yhteydessä projektin tutkijoihin.

Osallistu itsenäiselle Kampusluonto-kesäkurssille, 5 op (HUOM kurssin suoritusohjeet pdf-tiedostona)

Kurssi on suoritettavissa itsenäisenä opiskeluna kesän 2019 aikana. Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille.
Kurssilla toteutetaan itsenäisesti yksin tai pienryhmässä kampusluonnon kehittämiseen liittyvä tapaustutkimus. Kampusluontotapaukset:

- Päätalon D-osan kattopihan visiointi

- Kampusniittysuunnitelma

- Kampusviestintäsuunnitelma

Lopputehtävä on kirjallinen raportti, jossa käsitellään tutkimuksen käsitteellisiä ja/tai menetelmällisiä lähtökohtia, raportoidaan tapaustutkimuksen tulokset ja esitetään niistä loppupohdinta. Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty

Kurssin suorittaminen edellyttää:
- Kiinnostusta kampusluonnon kehittämiseen
- Valmiutta itsenäiseen ja monitieteiseen työskentelyyn

 

Kattopihan suunnittelu kesän 2019 aikana

Kuinka osallistua kattopihan suunnitteluun?

Ilmoita itsesi tai kaveriporukkasi Aleksandra Rikille sähköpostitse tai WhatsApissa*. Hän lähettää pohjapiirustuksen kattopihasta, ohjeet kattopihan suunnittelusta sekä erilaisia puutarhaesitteitä. Tämän jälkeen voit piirtää pohjapiirustukseen ideoita joko käsin tai tietokoneella. Valmiit suunnitelmat olisi hyvä lähettää sähköpostitse ennen 16.06.2019.

 

Kaikille avoin kattopiha-työpajaan ke 19.6.2019 klo 16-18. Työpajassa keskustellaan tehdyistä suunnitelmista ja suunnittelun jatkamisesta. Työpaja on avoin kaikille kiinnostuneille. Kokoontuminen klo 16.00 Päätalon infon edessä, ilmoittautuminen Anna.L.Heikkinen (a) tuni.fi.

Tiedostoja suunnittelun avuksi:

Pohjapiirros kattopiha ilman ikkunoita (pdf)

Pohjapiirros kattopiha ikkunoilla (pdf)

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja kysy lisää.  Luodaan yhdessä viihtyisä kattopiha!

 

*Aleksandra Riki

Aleksandra.riki (a) tuni.fi

puh 050 318 2372 

 

Kalevantien alikulkukäytävän katto muutetaan paahdekatoksi

Kalevantien alikulkukäytävän katoksen viherkaton yhteiskehittäminen alkoi viherkattokyselyllä. Kysely oli auki 17.4.-10.5. ja siihen tuli yhteensä 68 vastausta. Kyselyssä paahdekatto sai selkeästi vahvimman kannatuksen ja näin ollen se on valittu alikulun viherkattotyypiksi. Toiseksi suosituin vaihtoehto oli ketokatto kun taas maksaruohokatto ja sammalkatto saivat selvästi vähiten kannatusta.

 

Paahdekatto rakennetaan kylvämällä ja istuttamalla harvinaisia kotimaisia kasvilajeja hiekkapitoiselle kasvualustalle. Paahde- ja kalliokasvit soveltuvat hyvin katolle, sillä ne ovat sopeutuneet sekä äärimmäiseen kuumuuteen että pakkaseen. Paahdekatto edistää erittäin hyvin luonnon monimuotoisuutta. Katolle suunniteltuja kasvilajeja ovat mm. masmalo, kangasajuruoho ja hietaneilikka (kuvat vasemmalta oikealle / Jere Nieminen). Kuvista aukeaa isommat versiot kuvia klikkaamalla.

 

 

Kyselyllä kartoitettiin kampuslaisten näkemyksiä erilaisista viherkattotyypeistä. Kysely oli tarkoitettu Tampereen yliopiston opiskelijoille, henkilökunnalle ja kampuksen muille käyttäjille (asukkaat, ohikulkijat, vierailijat, yms.).

Kampusluontokierros 29.4.2019 klo 13-14

Kaikille avoimella kampusluontokierroksella tutkija Jere Nieminen kertoo kampusluontodemoista ja vastaa kysymyksiin. Kierrokselle voi osallistua saapumalla 29.4. klo 13.00 Pinni A-rakennuksen ulko-oven eteen (Kanslerinrinne 1). Kierros tapahtuu ulkona. Säävaraus.

Mediassa

Tiedote Tampereen yliopiston sivuilla 26.9.2019 Yliopiston kampuksella rakennetaan viherkattoa Kalevantien alikulkuun

Tiedote Tampereen yliopiston sivuilla 24.4.2019

Blogiteksti 13.5.2019 Enhancing campus biodiversity with students, staff and other campus users. Heikkinen, A. & Nieminen J., Nordic Sustainable Campus Network blog.

Twitter @Kampusluonto

Lisätietoja ja osallistuminen

Haluatko osallistua kampusluontodemojen yhteiskehittämiseen kevään ja kesän 2019 aikana? Haluatko lisätietoja projektista ja sen etenemisestä? Ota yhteyttä projektin tutkijoihin:

Yliopistotutkija Anna Heikkinen Anna.L.Heikkinen (a) tuni.fi, puh 044 288 5257

Tutkijatohtori Jere Nieminen Jere.Nieminen (a) tuni.fi, puh 040 522 4476

Tutustu tarkempiin kuvauksiin projektihakemuksessa (pdf-tiedosto).

Vuosaari_Kangasajuruohoa.JPG
Kollola_Masmaloa.JPG
Hämeenkangas_Hietaneilikoita.JPG
 
Kampusluontodemot

Kalevantien alikulkukäytävän katoksen viherkatto

 

Pinta-ala noin 390 m2. Kalevantien alikulkukäytävän katokselle perustetaan viherkatto. Katos sijaitsee ympäristön maanpintaa ja rakennusten ikkunoita alempana, joten sen kehittämisellä on maisemallista merkitystä. Viherkatto perustetaan kevyenä ratkaisuna katon kantavuuksien mukaan.

 

Kuvissa viherkaton suunniteltu paikka ja nykyinen katto.

Kampusniityt Pinni A- ja Pinni B-rakennuksien edessä

 

Pinni A:n porttiosan ja puiston välinen kampusniitty. Pinta-ala noin 250 m2. Tämä kampusniitty perustetaan rinteeseen Pinni A:n porttiosan ja puiston väliseen, ulkoilureittien rajaamalle nurmialueelle. Alue on paahteinen, jonka seurauksena kuivuus on kuluttanut nurmikkoa huonokuntoiseksi. Niityn perustamiseksi alueelle tuodaan maa-aineksia uudeksi kasvualustaksi niitylle, jolle kylvetään luonnonkukkien siemeniä.

Pinni B:n ja Ratapihankadun välinen kampusniitty. Pinta-ala noin 200 m2. Pinni B:n etelänpuoleinen kampusniitty perustetaan Ratapihankadun alikululle johtavan kevyenliikenteenväylän ja Pinni B:n rakennuksen viereisen tukimuurin väliin aurinkoiseen rinteeseen. Kevyenliikenteenväylä kampusniityksi aiotun alueen vieressä on erittäin suosittu, mikä lisää tavoitellun kampusniityn merkityksiä. Kampusniityksi perustettavassa rinteessä kasvaa nykyisellään kurtturuusuja ja angervoja, jotka raivataan pois niityn perustamiseksi. Sen lisäksi alueelle tuodaan uusia maa-aineksia niityn kasvualustaksi, jolle kylvetään yhteiskehittämisessä sopiviksi valikoituvien luonnonkukkien siemeniä.

Kuvissa niittyjen suunnitellut paikat ja nykyiset alueet.

Visio Päätalon D-osan kattopuutarhasta

 

Jo 1960-luvulla rakennetun Päätalon D-osan viherkaton käyttö on tällä hetkellä haasteellista, koska alueella ei ole auringon paahteelta tai sateelta suojaavia rakenteita. Alue on kuumalla säällä tukala ja usein niin tuulinen, ettei siellä voi käyttää kevyitä varjoja. Demohankkeessa  tuottetaan visio alueen uudistamisen tueksi.

Kuvissa kuvat nykyisestä kattopihan katoksesta ja pöydistä ja esimerkkikuva yhteisöllisestä kampusluonnosta (Leedsin yliopiston kampuspuutarha).

Tutustu tarkempiin kuvauksiin projektihakemuksessa (pdf-tiedosto).

MARKET

MARKET