top of page
The aim of our interdisciplinary research project is to develop a new stakeholder-driven understanding of creating and developing novel ecosystems in urban environments.
We ask how do business-stakeholder-nature relationships evolve and contribute to value creation in the process of generating new ecosystem services?
Behind The Scenes Blog
News and events

Secret Garden workshop May 13, 2022

Join us the workshop to co-create a new design for a secret biodiversity garden at Hervanta campus. For more information, see here.

May 07, 2020

Campus Nature is featured in open access book on hybrid environments for universities

Campus Nature demo project was organised at Tampere University in 2019. The aim of the project was to enhance biodiversity in the city centre campus. The project generated a green roof, two meadows and a vision for a roof garden.

Campus Nature is featured in an open access book "Hybrid environments for universities: A shared commitment to campus innovation and sustainability" (Ninnemann et al. 2020).

 

About the book:

This publication is the result of an international and interdisciplinary expert meeting at Technische Universität Berlin, in March 2020. The aim of the expert meeting was to collaboratively write and publish a book, within five days, on the central question: Which organizational structures and processes at universities support a strategic as well as innovative campus development?

As experts with an interdisciplinary background including the social sciences, public real estate, urban planning, architecture and landscape architecture, we could examine the question from a holistic perspective and gain new insights.

The resulting manifesto states necessary steps and strategies to create innovative and sustainable hybrid environments for universities. It addresses all decision makers – executives, practitioners and contributors alike – as all of us face the challenge of limited resources and needing to do more with less.

February 18, 2020

Alue ja Ympäristö -lehden teemanumero luontopohjaisista ratkaisuista julkaistu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2N-tutkijat Ari Jokinen ja Anna Heikkinen toimittivat teemanumeron luontopohjaisista ratkaisuista (nature-based solutions) Alue ja Ympäristö -lehteen. Pääkirjoituksessa ”Luontopohjaiset ratkaisut: Käsitteen vakiintumisen reittejä” Jokinen ja Heikkinen tarkastelevat luontopohjaisten ratkaisujen, eli luontoon tukeutuvien toimintatapojen, käsitteen kehittymistä.

Erityisesti Euroopan unioni on korostanut luontopohjaisia ratkaisuja keskeisinä kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen akuutteihin haasteisiin vastaamisessa. Jokinen ja Heikkinen esittävät, että käsite elää parhaillaan kukoistavaa nuoruusvaihetta, jolle on ominaista samanaikainen institutionaalinen vakiintuminen ja uudet tulkinnan tavat. Kirjoituksessa korostetaan käsitteen uutta luotaavia mahdollisuuksia tarkastella myös ihmistoimintojen ja luonnon välisiä suhteita kokonaan uusista näkökulmista. 

Teemanumero koostuu viidestä tutkimusartikkelista ja kahdesta katsauksesta. Kirjoitukset on esitelty pääkirjoituksessa.

Teemanumero julkaistiin joulukuussa 2019 ja se on kokonaisuudessaan luettavissa Alue ja Ympäristö -lehden sivuilla.

November 10, 2019

Tule kylvämään kampusniittyjä keskustakampukselle marraskuussa

Tampereen yliopiston keskustakampukselle perustetaan parhaillaan kahta kampusniittyä. Marraskuun aikana niityille kylvetään ketokasvien siemeniä yhdessä kampuslaisten kanssa. Kylvämiseen voi ilmoittautua mukaan jo etukäteen. Kylvämiseen toivotaan mukaan mahdollisimman laajalti opiskelijoita, kampuksen henkilökuntaa ja muita mahdollisia käyttäjiä.

September 25, 2019

Tampereen yliopiston keskustakampuksella vahvistetaan Tampereen kantakaupungin ekologisia paahdejatkumoita - Tampereen yliopistolle rakennetaan viherkatto ja kaksi kampusniittyä

Tampereen yliopiston keskustakampukselle Kalevantien alikulkukäytävän katokselle rakennetaan parhaillaan viherkattoa. Myöhemmin syksyllä keskustakampukselle kylvetään kaksi kampusniittyä. Viherkatolle ja niityille istutetaan ja kylvetään auringonpaahteeseen tottunutta kasvilajistoa, jota on Tampereen ratapihalla ja Tampereen läpi kulkevalla harjujaksolla.

May 25, 2019

Osallistu päätalon D-osan kattopihan visiointiin

Haluatko vaikuttaa siihen, miltä Tampereen yliopiston Päätalon takana oleva kattopiha (D-osan kattopiha) tulee näyttämään? Nyt on hieno mahdollisuus suunnitella sitä yksin tai kaveriporukan kanssa! 

 

Kattopiha remontoidaan ja se muutetaan vastaamaan opiskelijoiden ja muiden kampuslaisten toiveita. Osallistumalla kattopihan suunnitteluun pääset näkemään kädenjälkesi ja voit ideoida omannäköisesi kattopihan, jota voit tulevaisuudessa käyttää. Voit esimerkiksi vaikuttaa siihen, että minkälaisia kasveja, pensaita tai puita kattopihalle istutetaan, minne pöydät ja penkit asetellaan tai minkälaisia muita viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja yhteisöllisyyttä tuovia toimintoja katolle voisi perustaa.

 

Osallistu suunnitteluun ja lähetä visiosi unelmien kattopihasta 16.6. mennessä! 

May 18, 2019

Kalevantien alikulkukäytävän katto muutetaan paahdekatoksi

Kalevantien alikulkukäytävän katoksen viherkaton yhteiskehittäminen alkoi viherkattokyselyllä. Kysely oli auki 17.4.-10.5. ja siihen tuli yhteensä 68 vastausta. Kyselyssä paahdekatto sai selkeästi vahvimman kannatuksen ja näin ollen se on valittu alikulun viherkattotyypiksi.

 

Paahdekatto rakennetaan kylvämällä ja istuttamalla harvinaisia kotimaisia kasvilajeja hiekkapitoiselle kasvualustalle. Paahde- ja kalliokasvit soveltuvat hyvin katolle, sillä ne ovat sopeutuneet sekä äärimmäiseen kuumuuteen että pakkaseen. Paahdekatto edistää erittäin hyvin luonnon monimuotoisuutta. Katolle suunniteltuja kasvilajeja ovat mm. masmalo, kangasajuruoho ja hietaneilikka

October 31, 2018

New article published "Urban ecosystem services and stakeholders: Towards a sustainable capability approach"

Check out our latest article published in "Strongly Sustainable Societies. Organising Human Activities on a Hot and Full Earth". The article is available as Open Access version (click here for pdf version).

Reference: Heikkinen, A., Kujala, J., Mäkelä, H., Nieminen, J., Jokinen, A. & Rekola, H. 2019. Urban ecosystem services and stakeholders: Towards a sustainable capability approach. In Bonnedahl, K. J. & Heikkurinen, P. (eds.) Strongly Sustainable Societies. Organising Human Activities on a Hot and Full Earth. New York, NY: Routledge. pp. 116-133

March 28, 2019

New article published by the B2N research team: "Stakeholder Engagement in the Generation of Urban Ecosystem Services"

Check our latests published book chapter "Stakeholder Engagement in the Generation of Urban Ecosystem Services", included in the book "Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives."

Both the book and the chapters are available as Open Access (OA) here.

The academic reference to this book chapter is:

Heikkinen, Anna, Nieminen, Jere, Kujala, Johanna, Mäkelä, Hannele, Jokinen, Ari, & Lehtonen, Outi. 2019. Stakeholder Engagement in the Generation of Urban Ecosystem Services. In Kangas, A., Kujala, J., Heikkinen, A., Lönnqvist, A., Laihonen, H., Bethwaite, J. (Eds.) Leading Change in a Complex World: Transdisciplinary Perspectives. Tampere University Press. pp. 29-44

Please reload

book 2020.PNG

BUSINESS TO NATURE

Stakeholder-driven value creation in ecosystem services

bottom of page