top of page

Luonnonmukainen hulevesien hallinta 4.4.2018

B2N-tutkimushankkeemme järjesti 4.4.2018 työpajan yhdessä Aalto-yliopiston VirMa-tutkijaryhmän kanssa. Työpajan teemana oli Luonnonmukainen hulevesien hallinta. Paikalla oli neljä VirMa-hankkeen tutkijaa ja seitsemän B2N-hankkeen tutkijaa. Paikalla oli myös Riitta Syvälä Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Työpajassa pidettiin yhteensä kuusi esitystä luonnonmukaiseen hulevesien hallintaan liittyen.

Työpajan aluksi Outi Tahvonen, Aalto yliopiston VirMa-tutkimushankkeesta esitteli väitöskirjansa tutkimusartikkeleita, joissa hulevesiteemaa käsitellään useasta näkökulmasta makrotasolta mikrotasolle. Tämän jälkeen Mari Ariluoma Aalto yliopiston iWater-tutkimushankkeesta esitteli Helsingin kaupungin käytössä olevan vihertehokkuutta mittaavan viherkertoimen. Hulevesien hallinta on otettu mukaan yhtenä tekijänä viherkertoimen laskentakaavassa. Kolmantena puhujana työpajassa oli Jukka Jormola Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE). Jukka esitteli tekemänsä esiselvityksen aiheesta Hulevesihaittojen estäminen kaupunkipuroissa. Selvityksessä pohditaan esimerkiksi katuvesien valuman vaikutuksia kutupuroihin kaupunkialueilla.

Business to Nature -akatemiahanke esittäytyi vierailijoiden esitysten jälkeen. Anna Heikkinen esitteli aluksi lyhyesti tutkimushankkeen taustaa, tämän hetkistä tilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Tämän jälkeen Jere Nieminen esitteli tutkimushankkeen hulevesitapauksia ja niissä kerättyjä aineistoja sekä pohdintoja siitä, kuinka hulevedet muuttavat näkemystä luonnosta kaupungissa. Viimeisessä esityksessä Ari Jokinen käsitteli hulevesien hallintaa strategisten toimintakenttien ja ekosysteemipalveluiden todellistumisen näkökulmista. Ari esitteli myös luomansa mallin, joka tarkastelee hulevesien hallintaa globaalien suunnitteluideoiden, paikallisen soveltamisen ja mikrokäytäntöjen tasoilla.

Työpajassa käynnistynyt vilkas keskustelu jatkui yhteisellä lounaalla. Pohdimme tulevaisuuden yhteistyön mahdollisuuksia hulevesien hallinnan tutkimukseen liittyen. Tutkimusyhteistyö nähtiin loistavana mahdollisuutena yhdistää eri näkökulmia ja tuottaa uutta tietoa tieteidenvälisen hulevesitutkimuksen avulla. Yhteistyö jatkunee vastavierailulla Aalto yliopistoon ensi syksynä.


RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page